KANCELARIA PRAWNA PULAWSCY GROUP

O nas

Krzysztof Paweł Puławski

PREZES

Założyciel i właściciel Kancelarii Prawnej PULAWSCY GROUP.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy w zarządach Wspólnot Mieszkaniowych. Rozumiem istotę problemów zarówno Właścicieli mieszkań, jak również problemy wynikające ze sprawowania zarządu nieruchomością wspólną. Ponadto posiadam wiedzę techniczną, przydatną w zarządzaniu nieruchomościami, co pozwala mi dostrzegać problemy tam, gdzie zwykli Mieszkańcy, często ich nie widzą.

Praktyka i znajomość specyfiki tych problemów, od podszewki, sprawia, że posiadam wiedzę, doświadczenie i pasję, które zainspirowały mnie do założenia własnej Kancelarii, zajmującej się profesjonalna obsługą prawną związaną z działalnością Wspólnot Mieszkaniowych i funkcjonowaniem Spółdzielni Mieszkaniowych. Prowadzenie Kancelarii, nie byłoby możliwe bez zespołu specjalistów z którymi współpracuję na stałe od lat.

Karolina Młynarczyk-Puławska

ADWOKAT

Adwokat, wpisana na listę adwokatów pod numerem WAW/Adw/8260 Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. W 2018 r. zdobyłam tytuł naukowy doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa karnego i aktualnie nadal poszerzam moje zainteresowania naukowe.

Zawsze angażowałam się w sprawy Mieszkańców Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych, w których mieszkałam ja i moi bliscy. Znajomość prawa zawsze obligowała mnie do reagowania, w sytuacjach przekraczania przez Zarząd uprawnień. Zdobytą w ten sposób praktyczną wiedzę przekładam na pracę, w której wspieram Zarządy, aby działały w ramach swoich uprawnień.

W Kancelarii Prawnej PULAWSCY GROUP zajmuję się głównie windykacją należności, oraz współpracą z kancelariami komorniczymi w zakresie egzekucji należności, jak również dbam o zgodność uchwał Zarządu z prawem. Zajmuję się także wszelkimi aspektami prawnymi w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę z pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowych.

Małgorzata Błachnio

RADCA PRAWNY

Radca prawny, wpisana na listę radców prawnych pod numerem WA-8165 Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ponadto w ramach poszerzania wiedzy, ukończyłam „Studium zamówień publicznych” oraz studia Menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiadam ponad 10 – letnie doświadczenie w ramach świadczenia obsługi prawnej w obszarze nieruchomości. Przez kilka lat byłam kierownikiem biura prawnego w firmie zarządzającej nieruchomościami, gdzie zajmowałam się wszelkimi aspektami związanymi z obsługą prawną Wspólnot Mieszkaniowych.

W Kancelarii Prawnej PULAWSCY GROUP zajmuję się sporami z deweloperami w ramach gwarancji i rękojmi z tytułu wad fizycznych, obsługą zgromadzeń wspólnot mieszkaniowych, w tym przygotowywaniem uchwał, bieżącą obsługą w zakresie opracowania regulaminów, weryfikacją umów z wykonawcami. Udzielam porad prawnych zarówno Zarządom, Administratorom, jak i Mieszkańcom, czy Lokatorom w zakresie ich praw i obowiązków.

Formularz kontaktowy

SKONTAKTUJ SIĘ JUŻ TERAZ

ZADZWOŃ:

+48 574 548 500