KANCELARIA PRAWNA PULAWSCY GROUP

Oferta

OBSŁUGA PRAWNA

Zakres usług

W ramach współpracy oferujemy szeroko rozumiane usługi prawne związane z obsługą prawną Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych z uwzględnieniem specyfiki tych podmiotów, które w szczególności obejmują:

konsultacje i porady prawne w dowolnej formie (mailowo, telefonicznie, spotkania);

sporządzanie i opiniowanie umów o administrowanie, umów dzierżawy i najmu, kupna-sprzedaży oraz umów o dzieło i o roboty budowlane;

opiniowanie pod względem formalnoprawnym dokumentacji przetargowej;

przygotowywanie i weryfikację dokumentacji wewnątrzspółdzielczej oraz wewnątrzwspólnotowej, w tym: regulaminów, uchwał, zarządzeń organów wspólnot i spółdzielni;

bieżące doradztwo przy prowadzeniu przez wspólnotę mieszkaniową inwestycji i remontów;

dochodzenie uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji i reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej w sporach z deweloperami;

reprezentację wspólnoty mieszkaniowej przed sądami powszechnymi, w szczególności w sprawach dotyczących zaskarżenia uchwał wspólnoty mieszkaniowej, sporów z wykonawcami robót budowlanych i usługodawcami, sporów z deweloperami, spraw dotyczących nieruchomości wspólnej, spraw o przymusową sprzedaż lokalu w drodze komorniczej licytacji;

reprezentację wspólnoty mieszkaniowej przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi, w tym w sprawach budowlanych;

dochodzenie należności od członków wspólnot mieszkaniowych i najemców lokali komercyjnych, w tym windykacja należności w związku z nieuiszczonymi zaliczkami na pokrycie kosztów utrzymania i zarządu nieruchomością wspólną (poprzez e-sąd). Prowadzenie postępowań przed e-sądem oznacza, że opłata sądowa jest aż czterokrotnie niższa niż w przypadku zwykłego postępowania. Ten typ działań może być również przeprowadzony bez kosztowo, gdyż przysługujące naszej kancelarii wynagrodzenie zasądzane są od strony pozwanej i od niej ściągane;

realizację roszczeń wspólnoty mieszkaniowej o nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości;

doradztwo w kwestiach dotyczących zakładania, prowadzenia działalności, łączenia, podziału oraz likwidacji wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych;

doradztwo w zagadnieniach dotyczących tematyki restrukturyzacji oraz upadłości spółdzielni;

doradztwo i pomoc prawną przy organizacji walnych zgromadzeń spółdzielni i wspólnot;

udzielanie porad prawnych, wskazówek czy wyjaśnień pracownikom spółdzielni, oraz zarządowi wspólnot,

w ramach wykonywanych obowiązków służbowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;

prowadzenie sporów sądowych w imieniu spółdzielni i zarządców, wynikających ze stosunku pracy z pracownikami tych podmiotów;

opracowywaniem spółdzielczych umów o pracę;

Formy współpracy

01

KAŻDORAZOWE ZLECENIE

Współpraca w oparciu o każdorazowe zlecenie do konkretnej sprawy – stawka godzinowa 380 zł + VAT /1 h. Współpraca może być oparta o umowę ramową na podstawie, której będziecie Państwo zlecać poszczególne czynności (tylko zlecone czynności podlegają rozliczeniu) lub zlecenia ad hoc. Wraz z wystawioną fakturą przesyłamy zestawienie wykonanych czynności.

Wybierz >

02

OFERTA

Abonament to oferta dotycząca stałej współpracy w ramach ryczałtu miesięcznego.

Poniżej przedstawiamy najczęściej wybierane warianty współpracy:

Wybierz >

Abonament MINI

10 h doradztwa w miesiącu + 1 h doradztwa w miesiącu dla mieszkańców wspólnoty

Poza abonamentem

(limit h wyczerpany) – 350 zł

3 000 zł/mc

Abonament COMFORT

21 h doradztwa w miesiącu + 1 h doradztwa w miesiącu dla mieszkańców wspólnoty

Poza abonamentem

(limit h wyczerpany) – 350 zł

6 000 zł/mc

Abonament STANDARD

33 h doradztwa w miesiącu + 1 h doradztwa w miesiącu dla mieszkańców wspólnoty

Poza abonamentem

(limit h wyczerpany) – 350 zł

9 000 zł/mc

Abonament PREMIUM

45 h doradztwa w miesiącu + 1 h doradztwa w miesiącu dla mieszkańców wspólnoty

Poza abonamentem

(limit h wyczerpany) – 350 zł

12 000 zł/mc

Formularz kontaktowy

SKONTAKTUJ SIĘ JUŻ TERAZ

ZADZWOŃ:

+48 574 548 500